Absentie / Leerplicht

Is uw kind ziek? Wij verwachten dat u dit ‘s morgens voor 08:25 uur aan ons doorgeeft door middel van Social Schools.

Ook doktersbezoek en tandartsafspraken die niet na schooltijd gepland kunnen worden kunt u via Social Schools doorgeven.

Mocht het online niet lukken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de school op 070-309 70 73.

Indien wij niets hebben vernomen nemen wij telefonisch contact met u op om er zeker van te zijn dat er niets vervelends is gebeurd onderweg naar school. Zorg er daarom voor dat wij altijd over de juiste telefoonnummers beschikken, zodat wij u kunnen bereiken.

Schoolverzuim
Bij regelmatig te laat komen op school wordt er met de ouders contact opgenomen om passende
maatregelen te nemen (o.a. Leerplicht). Gezien het belang van het volledig gebruiken van de
onderwijstijd zullen wij hier als school nauwgezet op toezien. Leidraad hiervoor is de ‘4-8-12-16
regeling’, per rapportperiode.

Bij vier keer te laat/niet op school gekomen:
Leerkracht neemt contact op met ouders door te bellen of een bericht via Social Schools te sturen.
De leerling is acht keer te laat/niet op school gekomen:
Leerkracht nodigt de ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit voor een gesprek op school.
De leerling is twaalf keer te laat/niet op school gekomen:
Gesprek met de directie en na weer te laat komen een melding bij Leerplicht.
Leerling blijft te laat komen, vanaf 16 keer te laat:
Leerplicht zal in gesprek gaan met de ouder(s)/ verzorger(s)

Als uw kind weer in staat is naar school te komen verzoeken wij u dit weer te melden.

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat iedereen zich aan de leerplicht houdt. Dit is het werk van de leerplichtambtenaar. De leerplicht voor een kind begint op 5-jarige leeftijd. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand nadat het kind jarig is geweest. Kinderen van 4 jaar mogen naar school, maar dit is niet verplicht.

De leerplichtambtenaar

Als er sprake is van verzuim, probeert de leerplichtambtenaar er achter te komen waar de oorzaak van dit verzuim ligt. Dat is de reden waarom de leerplichtambtenaar zich bezig houdt met:

  • Het onderhouden van contacten met scholen en onderwijsinstituten en allerlei organisaties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk en de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Het bemiddelen bij de plaatsing van een kind op een andere school.
  • Het beoordelen van aanvragen voor extra vakanties buiten de normale vakanties.
  • Verder heeft de leerplichtambtenaar de bevoegdheid procesverbaal op te maken als de leerplicht wordt overtreden.

Schoolleiding en leerplicht

In de leerplichtwet staan de regels waaraan de schoolleiding zich moet houden. De schoolleiding is verplicht:

  • Schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en binnen drie dagen te melden bij Bureau Leerling-zaken.
  • In- en uitschrijvingen van leerlingen binnen een week door te geven aan Stichting de Haagse Scholen.