Vakanties & vrije dagen

DatumActiviteit
31-8 informatie avond
15-9studiedag/ oudergesprekken ( indien nodig)
18-9studiedag
19-9prinsjedag
25-5week van het pesten
4-10 t/m 15-10kinderboekenweek
5-10dag van de leraar/ thema avond
12-10kofie ochtend ouders
16-10 t/m 20-10herfstvakantie
8-11nationaal schoolontbijt
10-11mediamasters
13-11 t/m 15/11 mediamasters/ oudergesprekken
17-11mediamasters
21-11studiedag
27-11 t/m 1-12pietengym
5 -12sinterklaas 12 uur vrij
14-12afsluiting burgerschapsproject
21-12kerstdiner 12 uur vrij
22-12margedag
25-12 t/m 5-1kerstvakantie
15-1 t/m 31-1 cito toetsen
24-1 t/ m 2-2nationale voorleesweken
30-1thema avond
8-2studiedag
9-2meegeven rapport
19-2 t/m 23-2voorjaarsvakantie
8-3disco
15-3/ t/m 24-3definitieve advies gesprekken
20-3grote rekendag
27-3paasontbijt
29-3goede vrijdag
1-4tweede paasdag
12-4suikerfeest
15-4thema avond
22-4 t/m 24-4schoolfotograaf
26-4koningsspelen
29-4 t/m 10-5meivakantie
16-5/ 17-5sportdag
20-5Pinksteren
21-5 t/m 22-5studiedag
29-5 t/m 13-6cito afname
14-6studiedag
21-6meegeven rapport
24- 5rapportbespreking , 12 uur vrij
1-7afscheid groep 8
3-7meester en juffen dag/ zomerfeest
11-7laatste schooldag groep 8
12-7margedag
15-7zomervakantie