Missie / Visie

Visie: 

Iedereen die bij De Erasmus betrokken is, draagt eraan bij dat jij leert eigenaar te zijn van je eigen leer- en persoonlijke ontwikkeling. We spreken hoge verwachtingen uit en maken leerdoelen met en voor jou zichtbaar in een inspirerende leeromgeving. Nieuwsgierigheid en denken in mogelijkheden zijn altijd uitgangspunt.

Met je medeleerlingen, je ouders en de leerkrachten ontwikkel jij je en haal je het beste uit jezelf. Door samen te werken kom je verder! Je leert van en met elkaar.

Er is voor jou en de anderen ruimte om elkaar op respectvolle wijze te bevragen, je te uiten en elkaar aan te spreken.

Op De Erasmus zien we jou voor wie je bent, waar jouw kwaliteiten, kansen en wensen liggen. We leren jou oog te hebben voor anderen en je omgeving.

Je wordt voorbereid op een toekomst waarin je kan zijn wie je bent!

Onze kernwaarden zijn dan ook: 

Talent ontwikkeling/ Ontwikkeling Vreedzaam (veiligheid) Verbinding Eigenaarschap Nieuwsgierig