Inschrijven

Op OBS Erasmus is ieder kind welkom. U kunt zich altijd melden bij de directie of de administratie van onze school, die u graag een rondleiding geeft, zodat u de werkwijze van onze school kunt leren kennen.

Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij in de regel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

Wij hanteren de volgende voorrangsregels. (Broertje/ zusje op deze school en uw kind gaat naar ‘t Klimhof)

  • Een oudere broer of zus zit al op de school;
  • Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening (peuteropvang met voorschoolse educatie of dagopvang) die nauw samenwerkt met de school;
  • Het kind woont in de buurt van de school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft (m.u.v. openbaar onderwijs scholen);
  • De ouder werkt zelf op de school.

Voor het aanmelden gebruikt u het Aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. Denkt u hierbij goed aan de juiste aanmeldperiode, afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind). Wij kijken uit naar uw aanmelding!Aangezien de school verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind, zal bij aanmelding altijd gekeken worden naar de zorg die uw kind behoeft. In de meeste gevallen kan OBS Erasmus de juiste zorg bieden en zal het kind worden toegelaten en ingeschreven. In enkele gevallen kan het zijn dat kinderen worden doorverwezen naar een andere school in verband met een afwijkende zorgbehoefte.

Als er sprake is van een verhuizing zal de school altijd contact opnemen met de vorige basisschool van uw kind. Dit is om informatie in te winnen over de zorgbehoefte, geschiedenis en niveau van uw kind, zodat wij goed voorbereid zijn op de komst van de nieuwe leerling. Na dit contact tussen de scholen is het pas mogelijk om de zorgbehoefte van het kind te bepalen en uw kind definitief te plaatsen.

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school? U bent altijd van harte welkom om de sfeer te proeven en om informatie over onze school in te winnen. Wij staan u graag te woord en leiden u graag rond door de school.

Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind(eren) bij ons op school kunt u informatie vinden in onze schoolgids.