Overgang naar het voortgezet onderwijs

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. Onze ambities zijn:

 1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.
 2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.
 3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.
 4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal ophet VO voor te bereiden.
 5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.

Op Obs Erasmus hanteren we een protocol voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs. In dit protocol wordt rekening gehouden met de in Den Haag geldende afspraken, de BOVO
procedure. Onze leerlingen krijgen op drie momenten een advies. Deze adviezen zijn gebaseerd op de
Citotoetsen vanaf groep 6, het capaciteitenonderzoek, de methodetoetsen, de inzet, de concentratie
en het doorzettingsvermogen. Ook de (huis) werkhouding en het feit of de leerling een denker
of een doener is speelt hierbij een rol. De adviezen worden opgesteld door de groepsleerkracht(en) in
overleg met leerkrachten van de groepen 7 en 8, de bouwcoördinator, de intern begeleider en de directie.
Het eerste advies krijgen de leerlingen aan het eind van groep 7. Dit vooradvies wordt met ouders/ verzorgers en leerling besproken. Het vooradvies is geformuleerd door de groepsleerkrachten, op basis van:

 • Resultaten van de citotoetsen groep 6 en groep 7
 • De resultaten van eerder afgenomen onderzoeken
 • De resultaten van methodetoetsen
 • De (huis)werkhouding

In groep 8 wordt in september de NIO toets afgenomen. De uitslag van dit capaciteitenonderzoek
is een hulpmiddel om het niveau van de leerling te bepalen. Het is belangrijk te weten dat de feitelijke schoolprestaties van de leerling altijd de doorslag geven bij het uiteindelijke advies.
In november gaan de groepen 8 op bezoek bij een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Ook
organiseren wij hier op school een informatiemarkt. Ouders/ verzorgers en leerlingen van groepen 7 en 8 worden dan geïnformeerd over de BOVO-procedure. Ook zijn er docenten van verschillende VO-scholen uit de buurt die informatie geven over hun school. Leerlingen uit groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.
Maatregelen uit de nieuwe wet: Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies,
  aan op de middelbare school.

Het tweede advies in januari betreft dus het voorlopig advies. Hierbij zal de uitslag van de intelligentietest
worden meegenomen. Ouders/ verzorgers en leerling krijgen bij het gesprek ook een lijst met scholen
die passen bij het voorlopig advies, zodat zij een voorkeurslijst kunnen maken. De precieze data van de open dagen van de VO scholen en alle andere of overige informatie over de scholen staat in de Scholengids die de leerlingen rond die tijd zullen ontvangen. Het derde advies in maart is het definitieve advies. Dit advies is gebaseerd op de Doorstroomtoets en de al eerdergenoemde gegevens en gaat gepaard met het onderwijskundig rapport voor de VO-school. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. Aan het eind van het schooljaar gaan, zoals hierboven aangegeven, alle leerlingen kennismaken op hun nieuwe school. Ook is er overleg tussen de leerkrachten van groep 8 en de mentor of brugklascoördinator. Om een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs mogelijk te maken zullen zij zowel in juni als in november van het volgende schooljaar contact hebben om de kinderen bespreken.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op: