Sport en beweging

Het verwerven van lichamelijke vaardigheden is naast een doel op zich ook van belang voor de verstandelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen.

Op OBS Erasmus hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hart, hoofd en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: Leren bewegen doe je altijd samen.

Wij werken met de bewegingsonderwijs-methode: Basislessen bewegingsonderwijs.